Antagningspoäng för Masterprogram i statsvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-82507

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i statsvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 241 personer till Masterprogram i statsvetenskap vid Lunds universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund