Antagningspoäng för Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet

Programkod: LU-82001

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 34 personer till Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil vid Lunds universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund