Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80203

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 19.58 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.22 19.58 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 251 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.74 1.30 0.00 0.00
Urval 2 18.85 16.74 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.74 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 217 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 17.11 1.40 0.00 4.00
Urval 2 17.97 17.11 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 248 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 20.16 1.30 0.00
Urval 2 17.14 20.16 1.20
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 20.16 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 238 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 17.93 1.40 4.00
Urval 2 18.58 17.93 1.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 220 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 20.13 1.55 0.00
Urval 2 20.70 20.13 1.55
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 225 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 20.13 1.15
Urval 2 19.60 10.53 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik på Lunds universitet 19.60 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 188 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik vid Lunds universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 17 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund