Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-81201

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 19.35 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.75 19.35 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

407

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2020 sökte 407 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 18.70 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.83 18.70 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 297 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 18.65 1.10 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 311 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 18.86 1.30 0.00
Urval 2 16.55 15.45 1.30
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 17.26 i urvalsgrupp BI, 18.86 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 337 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 19.13 1.25 3.50
Urval 2 16.30 16.46 1.10 3.50
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 294 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 17 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 20.13 1.30 0.00
Urval 2 18.40 19.06 1.30
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 302 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.42 1.10 0.00
Urval 2 17.40 20.13 1.10
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 312 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 12 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 22.08 0.70 0.00
Urval 2 15.30 13.40 0.70 99.99
Vårterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 22.08 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under VT2014 sökte 81 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Biologi vid Lunds universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund