Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-81204

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.31 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.65 19.22 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 179 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.48 15.41 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.48 16.95 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.48 i urvalsgrupp BI, 15.41 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 191 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 13 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.10 1.20 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 208 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 17.96 1.20 0.00
Urval 2 17.47 17.96 1.05
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 17.96 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 223 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 20 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 21 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.80 1.30 3.50
Urval 2 18.20 21.85 1.30 3.50
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 253 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 21 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 15.83 0.80 3.00
Urval 2 17.50 19.30 0.80 3.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 185 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 21 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.70 1.00 99.99
Urval 2 16.70 1.00 99.99
För vårterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under VT2015 sökte 45 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 13 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 10.53 1.20 99.99
Urval 2 13.10 13.13 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 10.53 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 193 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.33 0.80 99.99
Urval 2 16.30 14.33 0.80 99.99
För vårterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

13

Under VT2014 sökte 55 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik vid Lunds universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 24 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 13 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund