Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet

Programkod: LU-81203

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 20.25 0.90 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 111 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 18 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 20.22 1.30 0.00
Urval 2 18.30 20.22 1.30
Vårterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 20.22 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under VT2017 sökte 71 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 13.17 1.15 0.00
Urval 2 14.84 13.17 1.15
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 13.17 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 101 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 16 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.73 19.52 1.30 0.00
Urval 2 11.73 19.52 1.30
Vårterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 11.73 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under VT2016 sökte 49 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.07 15.95 1.25 0.00
Urval 2 16.70 15.95 1.25
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 13.07 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 92 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.55 15.60 0.80 99.99
Urval 2 15.60
För vårterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 20.55 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 28 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 7 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 17.50 0.80 99.99
Urval 2 13.60 17.50 1.15
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 66 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 14 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund