Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80208

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 14.10 0.75 0.00
Urval 2 20.40 14.10 0.75
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2016 sökte 104 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 14 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.33 0.95 0.00
Urval 2 14.50 14.33 1.25
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 113 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 16.95 0.50 99.99 0.00
Urval 2 15.85 16.95 0.50
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 16.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 120 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi vid Lunds universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 13 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund