Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång vid Lunds universitet

Programkod: LU-81209

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 16.82 1.30
Urval 2 17.88 14.94 1.30
Under terminen VT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång på Lunds universitet 17.88 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 47 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Geologi, alternativ ingång vid Lunds universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund