Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80209

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 18.62 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.66 16.10 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 163 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.55 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.30 15.30 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 160 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 15 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 18.50 1.15 4.00
Urval 2 16.77 14.58 1.00
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 161 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 15 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 18.50 1.15 0.00
Urval 2 16.20 18.02 1.15
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 131 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 18.80 1.05 0.00
Urval 2 19.75 1.05
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

142

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 142 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 17.31 0.60 99.99 0.00
Urval 2 14.20 18.25 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 119 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi vid Lunds universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 10 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund