Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-81205

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 18.02 1.35 0.00
Urval 2 21.51 1.35
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 63 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 15.30 1.30 0.00
Urval 2 15.30
Vårterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 39 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.49 0.90 0.00
Urval 2 13.49 0.90
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 13.49 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 60 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.70 1.50
Urval 2 18.40 16.31 1.30
Under terminen VT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik på Lunds universitet 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 27 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00
Urval 2 18.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik på Lunds universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 50 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.53 1.50 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.53 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2014 sökte 25 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Fysik vid Lunds universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund