Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80211

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 21.06 1.15 0.00
Urval 2 15.02 21.06 1.15
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 21.06 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 124 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 16.80 1.05 0.00
Urval 2 16.55 13.52 1.05
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 119 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 13.55 0.90 0.00
Urval 2 20.57 13.55 0.90
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 105 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.05 0.60 0.00
Urval 2 14.40 15.05 0.60 99.99
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 78 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi/Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund