Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet

Programkod: LU-81206

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.22 13.83 1.05 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.22 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 118 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 37 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 29 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.74 14.78 0.90 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 12.74 i urvalsgrupp BI, 14.78 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under VT2017 sökte 110 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 32 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 13.15 0.80 0.00
Urval 2 14.70 13.15 0.80
Vårterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 13.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

15

Under VT2016 sökte 77 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 18 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 11 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 15.73 0.90 0.00
Urval 2 17.17 13.29 0.90
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 196 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 43 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 40 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 9.98 0.60 99.99
Urval 2 14.70 9.98 0.60 99.99
För vårterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 9.98 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

17

Under VT2015 sökte 54 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.38 15.32 0.40 99.99 0.00
Urval 2 14.70 13.59 0.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 13.38 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 172 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 34 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 22 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.85 0.35 99.99 0.00
Urval 2 14.00 13.85 0.60 99.99
För vårterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.85 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

21

Under VT2014 sökte 50 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 15 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 13 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund