Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet

Programkod: LU-80213

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 20.17 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.52 20.17 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 20.17 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under HT2020 sökte 224 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.21 20.25 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.23 20.25 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 20.21 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 237 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 24 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.14 18.95 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.09 18.95 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 19.14 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 263 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 34 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 29 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 19.64 1.10 0.00
Urval 2 18.05 19.64 1.10
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2017 sökte 206 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 35 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 31 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.40 1.25 0.00
Urval 2 15.71 15.40 1.25
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 187 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 34 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.24 1.10 99.99
Urval 2 21.31 1.10 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 55 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund