Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80207

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 11.85 1.10 0.00
Urval 2 16.90 1.10
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 11.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 74 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.89 15.80 0.95
Urval 2 18.50 17.85 1.15
Under terminen HT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik på Lunds universitet 11.89 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 61 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik vid Lunds universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 17.20 0.80 99.99
Urval 2 19.40 0.70
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 50 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Meteorologi och biogeofysik vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund