Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet

Programkod: LU-80214

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 19.75 0.85 0.00
Urval 2 16.80 0.85
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 19.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 85 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.37 0.70
Urval 2 15.60 14.37 0.70
Under terminen HT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd på Lunds universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 91 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.00 1.00 0.00
Urval 2 14.80 17.32 1.00
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 114 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd vid Lunds universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund