Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång vid Lunds universitet

Programkod: LU-81212

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 18.91 1.15
Urval 2 17.17 18.91 1.10
Under terminen VT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång på Lunds universitet 18.85 i urvalsgrupp BI, 18.91 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 64 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljö- och hälsoskydd, alternativ ingång vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund