Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80215

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 19.21 1.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 19.21 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 187 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 5 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 18.86 1.20 0.00
Urval 2 18.07 18.86 1.20
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 18.86 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 213 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 17.76 0.80 0.00
Urval 2 14.20 17.76 0.80
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 190 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 5 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.75 1.40
Urval 2 18.20 16.45 1.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap på Lunds universitet 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 207 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 22.50 0.55 99.99 0.00
Urval 2 15.90 22.50 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 208 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 11 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 7 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund