Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80215

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.75 1.40
Urval 2 18.20 16.45 1.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap på Lunds universitet 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 207 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 22.50 0.55 99.99 0.00
Urval 2 15.90 22.50 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 208 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 11 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 7 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund