Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång vid Lunds universitet

Programkod: LU-81215

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 20.45 1.55
Urval 2 20.65 20.45 1.55
Under terminen VT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång på Lunds universitet 20.65 i urvalsgrupp BI, 20.45 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2015 sökte 70 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Miljövetenskap, alternativ ingång vid Lunds universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund