Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet

Programkod: LU-81202

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.53 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.92 19.53 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2020 sökte 256 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 6 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 18.55 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.07 18.69 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 226 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.55 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.75 17.55 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 236 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 16 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 17.45 1.30 0.00
Urval 2 16.93 17.45 1.30
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 242 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 17 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 15 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 17.85 1.20 0.00
Urval 2 16.21 17.32 1.20
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 247 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 15 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 18.10 1.20 3.00
Urval 2 18.25 18.10 1.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 208 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 16.07 1.00 0.00
Urval 2 18.60 16.07 0.85
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 16.07 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 190 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 22.50 1.15 0.00
Urval 2 14.85 18.79 0.60
Vårterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2014 sökte 82 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund