Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång vid Lunds universitet

Programkod: LU-81213

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.80 1.60
Urval 2 19.23 18.80 1.15
Under terminen VT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång på Lunds universitet 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 82 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi, alternativ ingång vid Lunds universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund