Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång vid Lunds universitet

Programkod: LU-81214

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 14.94 1.15
Urval 2 17.95 14.59 1.10
Under terminen VT2015 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång på Lunds universitet 16.62 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 46 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys, alternativ ingång vid Lunds universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund