Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) vid Lunds universitet

Programkod: LU-80218

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 13.25 1.25
Urval 2 13.25 13.25 1.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) på Lunds universitet 13.25 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 63 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 22.30 1.55 0.00
Urval 2 17.85 22.30 1.55
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) vid Lunds universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 62 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 14.95 1.25
Urval 2 21.45 14.95 1.25 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) på Lunds universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 60 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemanalys (undervisning på engelska) vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund