Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80228

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.58 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.58 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 115 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund