Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80228

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 85 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund