Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner vid Lunds universitet

Programkod: LU-80219

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.70 1.30 0.00
Urval 2 17.70 1.30
För höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner vid Lunds universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 32 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Naturvetenskap med fotoner och neutroner vid Lunds universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund