Antagningspoäng för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80220

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 20.48 1.00 0.00 0.00
Urval 2 19.74 20.48 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 20.48 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2020 sökte 138 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 14 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 17.39 1.40 0.00 0.00
Urval 2 20.00 17.39 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 147 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.67 19.85 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.67 19.85 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.67 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 141 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.93 15.62 1.45 0.00
Urval 2 18.13 15.62 1.45
För höstterminen år 2017 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.93 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 153 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 21.70 1.25 0.00
Urval 2 20.73 21.70 1.25
För höstterminen år 2016 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 132 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 18 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 13.40 1.35 0.00
Urval 2 17.19 13.40 1.35
För höstterminen år 2015 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2015 sökte 110 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 22 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 22 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 11.73 0.80 99.99 0.00
Urval 2 18.40 11.73 0.80 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 11.73 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 123 personer till Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 24 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 23 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund