Antagningspoäng för Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81400

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.26 1.25 0.00 0.00
Urval 2 20.00 20.26 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.26 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

944

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 944 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 169 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 34 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 19.30 1.15 0.00 3.50
Urval 2 17.39 19.00 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

577

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 577 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 49 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 48 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.80 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.21 19.80 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

840

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 840 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 151 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 40 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 44 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 19.30 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.55 17.90 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

85

Under VT2019 sökte 628 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 146 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 42 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 46 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 20.00 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.70 19.50 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1035

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 1035 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 33 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 45 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 18.50 1.25 0.00 0.00
Urval 2 17.50 18.50 1.15 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

681

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2018 sökte 681 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 137 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 47 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 47 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.69 1.35 0.00
Urval 2 19.22 19.40 1.20
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.69 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

968

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 968 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 41 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 50 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 19.14 1.25 0.00
Urval 2 18.40 18.52 1.15
Vårterminen år 2017 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 19.14 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

646

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2017 sökte 646 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 52 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.60 1.35 0.00
Urval 2 20.40 20.60 1.30
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1081

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1081 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 154 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 43 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 43 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.28 19.25 1.30 0.00
Urval 2 18.70 18.55 1.25 4.00
Vårterminen år 2016 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.28 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2016 sökte 697 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 147 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 41 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 46 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.48 1.40 0.00
Urval 2 20.05 18.98 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.48 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1148

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 1148 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 33 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 37 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 19.87 1.30 0.00
Urval 2 19.10 18.37 1.25
Vårterminen år 2015 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 19.87 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 739 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 146 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 38 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 45 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.85 20.67 1.40 0.00
Urval 2 20.48 19.65 1.35
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 20.67 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1173

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2014 sökte 1173 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 187 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 42 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 40 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.80 1.30 0.00
Urval 2 19.15 19.75 1.25
Vårterminen år 2014 hade Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

701

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 701 personer till Politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet varav 154 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 42 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 42 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund