Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81401

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 22.10 1.70 4.00
Urval 2 21.67 21.86 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3910

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 3910 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 895 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.01 1.70 4.00
Urval 2 21.79 22.01 1.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.01 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2750

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2017 sökte 2750 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 641 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.50 22.30 1.70 4.00
Urval 2 22.30 22.19 1.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.50 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3976

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 3976 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 881 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 13 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.02 22.30 1.70 4.00
Urval 2 21.90 22.30 1.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.02 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2878

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under VT2016 sökte 2878 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 636 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 22 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 18 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.33 22.30 1.80 4.00
Urval 2 22.30 22.18 1.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.33 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4215

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 4215 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 912 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 15 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.30 1.75 4.00
Urval 2 22.10 22.20 1.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2885

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under VT2015 sökte 2885 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 653 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 13 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 11 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.33 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.30 22.29 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.33 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4324

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 4324 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 901 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 15 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.08 22.40 1.70 4.00
Urval 2 21.90 22.40 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 22.08 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2744

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

42

Under VT2014 sökte 2744 personer till Psykologprogrammet vid Lunds universitet varav 604 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 14 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 12 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund