Antagningspoäng för Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80505

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.85 0.60 0.00 3.00
Urval 2 14.52 15.54 0.40 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 413 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.52 0.70 0.00 3.50
Urval 2 14.74 15.60 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 406 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 16.87 0.75 0.00 3.00
Urval 2 15.36 16.40 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 459 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.37 0.85 3.50
Urval 2 17.03 16.87 0.75 3.50
För höstterminen år 2017 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.37 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 561 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.00 0.95 4.00
Urval 2 16.30 17.00 0.95 3.00
För höstterminen år 2016 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 628 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 18.22 0.95 3.50
Urval 2 16.98 17.27 0.95 3.50
För höstterminen år 2015 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 18.22 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

601

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 601 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.00 0.90 0.00
Urval 2 17.60 16.81 0.85
För höstterminen år 2014 hade Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

587

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 587 personer till Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 12 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund