Antagningspoäng för Sjukgymnastprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81502

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 20.49 1.45 0.00
Urval 2 21.20 20.40 1.35
För höstterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 20.49 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2697

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 2697 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Lunds universitet varav 508 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 13 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 14 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 21.35 1.40 0.00
Urval 2 20.60 20.76 1.30 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1425

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under VT2014 sökte 1425 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Lunds universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 16 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 19 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund