Antagningspoäng för Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet

Programkod: LU-80230

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 20.89 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.77 20.89 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 94 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.92 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.69 18.92 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2020 sökte 180 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.95 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.00 17.95 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2019 sökte 85 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.10 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.88 18.10 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 155 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.79 19.70 1.30 0.00 0.00
Urval 2 17.19 19.70 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.79 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 120 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 19.32 1.15 0.00 0.00
Urval 2 16.06 15.30 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 19.32 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 159 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 19.72 1.00 0.00
Urval 2 16.35 19.72 1.00
För höstterminen år 2017 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 19.72 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 134 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 11.59 1.30 0.00
Urval 2 18.00 1.20
För höstterminen år 2015 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 11.59 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 132 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.80 1.40 0.00
Urval 2 19.80 19.80 1.40
För höstterminen år 2014 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 165 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund