Antagningspoäng för Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet

Programkod: LU-80230

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 19.72 1.00 0.00
Urval 2 16.35 19.72 1.00
För höstterminen år 2017 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 19.72 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 134 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 11.59 1.30 0.00
Urval 2 18.00 1.20
För höstterminen år 2015 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 11.59 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 132 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.80 1.40 0.00
Urval 2 19.80 19.80 1.40
För höstterminen år 2014 hade Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 165 personer till Sjukhusfysikerutbildning vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund