Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81503

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 18.83 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.91 17.81 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 18.83 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2578

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2020 sökte 2578 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 506 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 24 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.50 0.90 0.00 3.50
Urval 2 16.49 16.83 0.70 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1409

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2020 sökte 1409 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 297 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 26 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 26 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.95 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.97 17.84 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2079

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2019 sökte 2079 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 357 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 26 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 26 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 17.36 0.90 0.00 3.50
Urval 2 15.50 16.63 0.75 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1302

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under VT2019 sökte 1302 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 248 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 29 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 25 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.20 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.01 17.40 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2363

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under HT2018 sökte 2363 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 392 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 26 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 23 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.07 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.02 16.77 0.80 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1587

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

125

Under VT2018 sökte 1587 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 284 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 39 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 33 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.90 1.25 4.00
Urval 2 17.92 18.58 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2651

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under HT2017 sökte 2651 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 439 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 16 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.85 0.95 4.00
Urval 2 17.24 17.43 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1779

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

115

Under VT2017 sökte 1779 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 297 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 27 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.84 1.20 4.00
Urval 2 18.20 18.62 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.84 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2788

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

125

Under HT2016 sökte 2788 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 471 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 24 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 24 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 18.68 1.20 4.00
Urval 2 17.80 17.80 0.95 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2118

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

120

Under VT2016 sökte 2118 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 374 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 25 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 29 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.13 1.25 4.00
Urval 2 19.20 18.35 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3101

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

120

Under HT2015 sökte 3101 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 457 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 26 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 26 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 17.91 1.05 4.00
Urval 2 17.90 17.20 0.90 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2011

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

100

Under VT2015 sökte 2011 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 330 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 22 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 17 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.48 1.30 4.00
Urval 2 19.40 18.02 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3025

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

95

Under HT2014 sökte 3025 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 454 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 24 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 22.25 1.40 4.00
Urval 2 20.00 20.88 1.30 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 22.25 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1409

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under VT2014 sökte 1409 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 1 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund