Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81402

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.08 0.85 0.00 4.00
Urval 2 18.30 17.97 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3074

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 3074 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 436 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 25 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 21 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 18.24 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.28 18.24 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1430

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under VT2020 sökte 1430 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 214 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 15 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 11 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.55 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.22 18.40 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2784

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 2784 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 388 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 25 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 29 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.61 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.81 16.92 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1990

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under VT2019 sökte 1990 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 320 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 29 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 32 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.39 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.11 17.69 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3501

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 3501 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 471 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 23 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 22 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 18.10 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.07 17.36 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2608

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under VT2018 sökte 2608 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 388 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 32 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.65 1.10 4.00
Urval 2 18.30 18.64 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2644

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 2644 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 314 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 21 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.89 1.00 4.00
Urval 2 17.51 17.43 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2085

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under VT2017 sökte 2085 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 20 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.94 1.05 4.00
Urval 2 18.60 18.29 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2806

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 2806 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 321 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 21 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.36 1.00 3.50
Urval 2 17.80 17.63 0.90 3.50
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1959

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under VT2016 sökte 1959 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 231 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.20 1.20 4.00
Urval 2 19.65 17.56 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3702

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 3702 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 482 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 23 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 22 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.69 0.95 4.00
Urval 2 17.68 17.19 0.85 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2015

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under VT2015 sökte 2015 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 16 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 18 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 18.40 1.00 4.00
Urval 2 19.00 17.80 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2262

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 2262 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 263 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 9 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 8 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.63 0.90 4.00
Urval 2 17.90 17.10 0.85 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.63 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1781

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under VT2014 sökte 1781 personer till Socionomprogrammet vid Lunds universitet varav 242 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 12 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 10 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund