Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård vid Lunds universitet

Programkod: LU-67901

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2015 sökte 147 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Ambulanssjukvård vid Lunds universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund