Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård vid Lunds universitet

Programkod: LU-27505

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 229 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård vid Lunds universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 4 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 3 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund