Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård vid Lunds universitet

Programkod: LU-67911

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 124 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård vid Lunds universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 1 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 3 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 118 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Barnsjukvård vid Lunds universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund