Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska vid Lunds universitet

Programkod: LU-27510

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 313 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Distriktssköterska vid Lunds universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 1 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 1 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund