Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård vid Lunds universitet

Programkod: LU-67921

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 109 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Intensivvård vid Lunds universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund