Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård vid Lunds universitet

Programkod: LU-67931

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

36

Under VT2015 sökte 75 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Onkologisk vård vid Lunds universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 2 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 3 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund