Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård vid Lunds universitet

Programkod: LU-67904

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2015 sökte 103 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Psykiatrisk vård vid Lunds universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 6 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund