Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre vid Lunds universitet

Programkod: LU-67951

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 89 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet, Vård av äldre vid Lunds universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 3 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund