Antagningspoäng för Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet

Programkod: LU-80420

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 19.90 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.06 19.75 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

866

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 866 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 244 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 64 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 67 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.42 19.19 1.30 0.00 4.00
Urval 2 18.65 18.91 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 19.42 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

862

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 862 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 71 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 69 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.45 1.40 0.00 0.00
Urval 2 18.55 18.10 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

954

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 954 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 261 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 70 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 72 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 18.66 1.30 3.00
Urval 2 18.00 18.65 1.25
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

920

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 920 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 69 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 76 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.70 1.25 3.50
Urval 2 17.40 17.70 1.20
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

115

Under HT2016 sökte 836 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 206 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 79 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 85 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 18.25 1.30 4.00
Urval 2 17.60 18.04 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

906

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 906 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 215 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 68 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 67 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 15.92 1.20 0.00
Urval 2 17.05 15.89 1.20
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

756

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 756 personer till Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem vid Lunds universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 88 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 86 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund