Antagningspoäng för Teknisk bastermin vid Lunds universitet

Programkod: LU-81187

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 17.88 1.00 0.00
Urval 2 14.30 17.44 1.05
Vårterminen år 2014 hade Teknisk bastermin vid Lunds universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 283 personer till Teknisk bastermin vid Lunds universitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund