Antagningspoäng för Tekniskt basår vid Lunds universitet

Programkod: LU-80080

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 16.28 1.00 0.00 4.00
Urval 2 17.08 15.47 1.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1145

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

125

Under HT2020 sökte 1145 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 221 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 74 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 72 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.90 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.47 16.93 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

970

Antagna urval 1

98

Antagna urval 2

84

Under HT2019 sökte 970 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 197 i första hand. Totalt antogs 98 personer i det första urvalet varav 53 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 84 personer varav 44 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.05 1.10 0.00 3.50
Urval 2 18.04 18.05 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.05 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1001

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

76

Under HT2018 sökte 1001 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 181 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 59 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 49 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 17.20 1.25 4.00
Urval 2 17.81 16.85 1.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1170

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

73

Under HT2017 sökte 1170 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 216 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 60 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 53 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 18.25 1.30 4.00
Urval 2 18.39 18.55 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1385

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 1385 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 268 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 45 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 42 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.01 1.45 0.00
Urval 2 19.30 19.01 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.01 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1413

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 1413 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 24 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 25 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 20.40 1.50 0.00
Urval 2 20.99 19.18 1.50
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår vid Lunds universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1653

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 1653 personer till Tekniskt basår vid Lunds universitet varav 342 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 19 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund