Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43802

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 11.64 0.85 99.99
Urval 2 16.00 11.64 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 11.64 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 203 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Mälardalens högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 30 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 26 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.43 0.70
Urval 2 15.23 15.43 0.65
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i energisystem på Mälardalens högskola 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 234 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Mälardalens högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 28 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 15.60 0.90
Urval 2 16.15 14.00 0.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i energisystem på Mälardalens högskola 16.15 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 212 personer till Civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Mälardalens högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 27 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna