Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-43803

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 15.89 0.95 0.00
Urval 2 16.67 15.89 0.80
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 387 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 45 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 18.20 1.15
Urval 2 18.19 18.00 1.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på Mälardalens högskola 18.19 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 446 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 20.60 1.20 0.00
Urval 2 18.80 19.70 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 409 personer till Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Mälardalens högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 33 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 28 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna