Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 7 vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44502

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 7 vid Mälardalens högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 0 personer till Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign - Termin 7 vid Mälardalens högskola varav 0 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna