Antagningspoäng för Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44813

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.67 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.60 13.45 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.67 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 244 personer till Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 40 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.28 13.12 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.28 13.12 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.28 i urvalsgrupp BI, 13.12 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 220 personer till Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 50 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 13.66 1.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i robotik på Mälardalens högskola 15.65 i urvalsgrupp BI, 13.66 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2017 sökte 267 personer till Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 48 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 41 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 15.77 0.95 0.00
Urval 2 17.76 13.75 0.85
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 274 personer till Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola varav 67 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 36 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 14.05 1.00 0.00
Urval 2 17.23 14.05 0.90
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 293 personer till Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola varav 54 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 37 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.93 17.84 0.90
Urval 2 15.93 15.60 0.75
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsprogrammet i robotik på Mälardalens högskola 15.93 i urvalsgrupp BI, 17.84 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 222 personer till Civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola varav 52 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 40 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 39 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna