Antagningspoäng för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44801

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 10.80 0.35 99.99
Urval 2 12.50 15.25 0.55 99.99
Höstterminen år 2016 hade Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 186 personer till Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 35 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.19 14.51 0.60 0.00
Urval 2 11.70 13.46 0.35 99.99 3.50
För höstterminen år 2015 hade Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.19 i urvalsgrupp BI, 14.51 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 231 personer till Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 24 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 20.32 1.10
Urval 2 18.10 18.65 1.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram på Mälardalens högskola 18.10 i urvalsgrupp BI, 20.32 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 222 personer till Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 18 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 19 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna