Antagningspoäng för Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44802

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 12.78 0.20 99.99
Urval 2 14.75 12.78 0.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 12.78 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 222 personer till Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 36 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.85 13.60 0.10 99.99 0.00
Urval 2 11.85 13.60 0.10 99.99
Höstterminen år 2015 hade Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola antagningspoängen 11.85 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

39

Under HT2015 sökte 192 personer till Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 31 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 23 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 19.39 1.00
Urval 2 18.65 15.25 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram på Mälardalens högskola 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.39 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 136 personer till Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram vid Mälardalens högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna