Antagningspoäng för Innovationsprogrammet-MTO Psykologi vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-44809

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.59 15.50 0.35 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Innovationsprogrammet-MTO Psykologi vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.59 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 174 personer till Innovationsprogrammet-MTO Psykologi vid Mälardalens högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.02 0.60 0.00
Urval 2 14.60 15.50 0.30
För höstterminen år 2014 hade Innovationsprogrammet-MTO Psykologi vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 234 personer till Innovationsprogrammet-MTO Psykologi vid Mälardalens högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna